Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách về quy trình xử lý khiếu nại

  1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng của cửa hàng .
  2. Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
  3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 7 (bẩy) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

……………………………………………………………………………………..

Để được hỗ trợ tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Hotlline: 01666.666.607